You are here: Home > Sztuki i Dzieła > Pojęcie sztuki polskiej

Pojęcie sztuki polskiej

Pojęcie Sztuka Polski obejmuje głównie działalność artystyczną związaną ściśle z terenami naszego kraju od pradziejów Az po czasy teraźniejsze. Nie tylko jednak Polacy odgrywali kluczową rolę w sztuce Polski, także swój wkład wnieśli artyści pochodzący z europy, zwłaszcza w czasach średniowiecza i nowożytności. Sztuka Polski głównie opierała się na zachodniej kulturze, lecz także i na wschodniej. Nie da się ukryć, iż ogromny wpływ na jej kształtowanie miały europejskie ośrodki artystyczne głównie Niemiec, Włoch i Francji, zazwyczaj działo się to kosztem artystycznych innowacji, które na wielką skalę nastąpiły dopiero w dziewiętnastym wieku. Mimo faktu, iż konkretna klasyfikacja dzieł sztuki polskiej była mocno utrudniona, nastąpiły zmiany terytorialne i utrata niepodległości to i tak wielka działalność artystyczna jak i budowlana rozwijały się na szeroką skalę. Ważną informacją jest to, iż w czasach zaborów zainteresowanie sztuką oraz duży progres narodowych twórców cieszył się ogromnym wzrostem popularności.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.