You are here: Home > Sztuki i Dzieła > Kilka słów o historii sztuki

Kilka słów o historii sztuki

Historia sztuki jest humanistyczną nauką, której głównym przedmiotem są właśnie dzieła sztuki oraz pisemne informacje na ten temat. Klasyczny rodzaj historii sztuki jest ograniczony do pojęć związanych z malarstwem, rzeźbą oraz architektura Europy od czasu paleolitu aż po czasy teraźniejsze. Pierwsza historyczna katedra sztuki powstała w 1813 roku w Getyndze, lecz informacje na ten temat pochodzą już z czasów starożytności. Istotnym elementem historii sztuki jest książka, która została napisana w renesansowym okresie opisująca żywota słynnych rzeźbiarzy, malarzy i architektów włoskich. W Polsce początki historii sztuki sięgają starożytnictwa. Zgromadzone zostały zbiory biograficzne dotyczące sławnych artystów. Historia sztuki nowoczesnej na ziemiach naszego kraju zaczęła kształtować się w dziewiętnastym wieku, stała się tez wtedy nauką uniwersytecką. W dzisiejszych czasach studia w tym kierunku odbywają się w Gdańsku, Krakowie, Lublinie oraz jeszcze w innych większych polskich miastach.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.